ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı DTSOˮ

İletişim Bilgileri / Yazı İşleri ve Kararlar


Sorumlu Kişi :Ahmet KARAPÜR (Genel Sekreter)
Telefon :0 (326) 712 10 41
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :ahmet.karapur@dortyoltso.org.tr

Görevler:
Oda’ya gelen ve Oda’dan gönderilen bütün evrakların, kayıtlarını yaparak, ilgili servis amirliklerine iletir ve cevap verilen evrakların dağıtım, postalama ve dosyalama işlemlerini yapar.
Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi Toplantılarının duyurulması, organizasyonu, toplantı kararlarının yazılı hale getirilmesi, imzalattırılması, alınan kararların ilgililere bildirilmesi ve takibinin yapılmasını sağlar.
Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun hazırlanması.
Oda ile ilgili postalama işlemlerinin yerine getirilmesi.
Oda Organ seçimlerinin, ilgili makamlarla yazışma işlemlerinin yerine getirilmesi.
TOBB Genel Kurulu ile diğer yurtiçi, yurtdışı toplantılara katılacak heyetlerin ulaşım ve konaklama işlemlerinin yapılması.
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen soruların yanıtlanması

DTSO

1926 yılında kurulmuş olan Odamız; Dörtyol ve Payas İlçelerimizde 2200 aktif kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında çarşı meydanında zemin katta kurulmuş olan Odamız, 2006 yılının son aylarında Odamız Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine, 2008 yılı ortalarında 500 m2 oturum alanıyla 4 kat 2046 m2 olarak inşasına başlanmış ve 2010 yılında yeni hizmet binamızda üyelerine hizmet vermeye başlamıştır...

DTSO HAKKINDA...

Tüm Hakları Saklıdır © Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF