ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı DTSOˮ

Türk Malı Belgesi

TÜRK MALI BELGESİ ÖRNEĞİ (ÖN) İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRK MALI BELGESİ ÖRNEĞİ (ARKA) İÇİN TIKLAYINIZ
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar (21/06/2013)

Amaç:
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar’ın amacı; 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’nün 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış addolunduğunu belgeleyen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Gümrük Yönetmeliği’nde öngörülen esaslara göre tanzim ve onayına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarını kapsar.

Dayanak:
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar; 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracına İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’nün 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) İle Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması”nın 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 11.03.2011 tarihli ve B.02.1.ABG.0.13.00.00/1015 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni görevlendirme yazısı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 26’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendi, 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (y) bendine istinaden hazırlanmıştır.

USÜL ve ESASLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

DTSO

1926 yılında kurulmuş olan Odamız; Dörtyol ve Payas İlçelerimizde 2200 aktif kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında çarşı meydanında zemin katta kurulmuş olan Odamız, 2006 yılının son aylarında Odamız Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine, 2008 yılı ortalarında 500 m2 oturum alanıyla 4 kat 2046 m2 olarak inşasına başlanmış ve 2010 yılında yeni hizmet binamızda üyelerine hizmet vermeye başlamıştır...

DTSO HAKKINDA...

Tüm Hakları Saklıdır © Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF