ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı DTSOˮ

İletişim Bilgileri / Ticaret Sicili


Sorumlu Kişi :Pınar BÜYÜKTELLİ (Ticaret Sicil Müdürü)
Telefon :0 (326) 712 10 41 (Dahili: 119 - 117)
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :pinar.buyuktelli@dortyoltso.org.tr

Sorumlu Kişi :Pınar AKSOY (Ticaret Sicil Müdür Yrd.)
Telefon :0 (326) 712 10 41 (Dahili: 118 - 121)
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :pinar.aksoy@dortyoltso.org.tr

Ticaret Sicili Müdürlüğünün Görevleri:
Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmelerinin ve şubelerinin tescilini yapmak,
İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek,
Kapanan firmaların sicil kayıtlarının terkini sağlamak,
Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin üçüncü kişiler akdettikleri ticari işletme rehni sözleşmelerinin tescil işleminin yapılması,
Sicil dosyalarının arşiv düzeninin işler şekilde kalmasını sağlamak,
Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak,
İlgili sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge takiplerini karşılamak.

Müdürlüğümüzden alınabilecek bilgi ve belgeler:
Ticaret Sicili Tüzüğünün 104.maddesine göre düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi
Ticaret Sicili Tüzüğünün 105.maddesine göre düzenlenen Gayrimenkule Tasarruf Vesikası
Ticaret Sicili Tüzüğünün 55.maddesine göre düzenlenen Şube açılışı ile ilgili belge
Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.maddesine göre düzenlenen Merkez Nakli ile ilgili belge
Bunların dışında ilgilisi veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından sicil dosyasında mevcut belge, evrak ve Ticaret Sicil Gazetelerinin suretleri talep edilebilir.

DTSO

1926 yılında kurulmuş olan Odamız; Dörtyol ve Payas İlçelerimizde 1700 aktif kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında çarşı meydanında zemin katta kurulmuş olan Odamız, 2006 yılının son aylarında Odamız Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine, 2008 yılı ortalarında 500 m2 oturum alanıyla 4 kat 2046 m2 olarak inşasına başlanmış ve 2010 yılında yeni hizmet binamızda üyelerine hizmet vermeye başlamıştır...

DTSO HAKKINDA...

DTSO İletişim

Tel:  0 (326) 712 1041

Mail:  dortyoltso@tobb.org.tr

Fax:  0 (326) 712 1864

Online Sayac: Sayaç

Görüşleriniz Önemli

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası olarak görüş ve önerileriniz bizim için önemli, her türlü şikayet ve önerinizi bize ulaştırabilirsiniz...

Tüm Hakları Saklıdır © Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©KYZN