ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı DTSOˮ

İletişim Bilgileri / Mali İşler


Sorumlu Kişi :Gülhan Özer (Dış Ticaret Şefi)
Telefon :0 (326) 712 10 41 (Dahili: 114)
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :melih.donmez@dortyoltso.org.tr

Görevler:
Oda’nın varlık,borç ve alacak durumlarının ve bunların değişikliklerinin takip edilerek tesbit edilmesi,değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre Muhasebe kayıtlarını tutmak.
Yıllık aidatlarının ve ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden belirlenecek munzam aidatların tahakkuk edilmesi ile ilgili işlemler yapmak ve tahsil edilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve muhasebeleştirmek.
Oda’nın her türlü borç,alacak ve haklarını izlemek, bunlarla ilgili kıymet hareketlerinin tahsil,tediye ve mahsup işlemlerini yürütmek, Oda’ya ait menkul kıymetler ile ilgili belgelerin saklanmasını sağlayıcı gerekli önlemleri almak.
ıllık Bütçe,kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak,tahsilatı biten veya bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma önerilerini tespit etmek
Sarfiyatın Bütçeye, Bütçe talimatı hükümlerine,mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına ve yetkili kişilerin onayına uygun olarak yapılması için gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak
Tahsilat,tediye ve mahsup işlemlerini yürütmek ve bu işlemlerle ilgili evrak ve belgeleri temin ederek yasal süreleri sonuna kadar saklamak.
Banka ve diğer firmaların işlemlerini takip etmek,gerekiyorsa banka ve ilgili firmaların ekstrelerini temin etmek ve gerekli mutabakatı sağlamak.
Oda’nın mali birikimlerini Yönetim Kurulu Kararlarına göre çeşitli finansal araçlar kullanarak değerlendirmek.
Personelin maaş,ikramiye,fazla mesai,vergi iadesi gibi alacaklarını hesaplamak,sağlık ile ilgili faturalarını kontrol etmek ve vaktinde ödenmesini sağlamak.
Huzur haklarının hesaplanmasını ve ödenmesini sağlamak.
Vezne işlemlerini yürütmek ve hesaplarını kontrol etmek.
Mali işler ile ilgili üye taleplerini ve sorunlarını değerlendirip,ilgili mevzuat çerçevesinde çözümlemek.

DTSO

1926 yılında kurulmuş olan Odamız; Dörtyol ve Payas İlçelerimizde 2200 aktif kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında çarşı meydanında zemin katta kurulmuş olan Odamız, 2006 yılının son aylarında Odamız Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine, 2008 yılı ortalarında 500 m2 oturum alanıyla 4 kat 2046 m2 olarak inşasına başlanmış ve 2010 yılında yeni hizmet binamızda üyelerine hizmet vermeye başlamıştır...

DTSO HAKKINDA...

Tüm Hakları Saklıdır © Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF