ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı DTSOˮ

Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
KAPASİTE RAPORU İLK BAŞVURU FORMU
KAPASİTE RAPORU (BEYAN VE TAAHHÜTNAME)
KAPASİTE RAPORU (DEĞİŞİKLİK DİLEKÇE)
KAPASİTE RAPORU (İPTAL DİLEKÇESİ)
ÜRETİME BAŞLAMA TARİHİNE İLİŞKİN DİLEKÇE
Kapasite Raporu Nedir? Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporunun Tanzimindeki Amaç:
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:
28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
S5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:
Yatırım Teşvik Belgesi,
Dahilde İşleme İzin Belgesi,
Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde,
İhalelerde,
Kredi teminlerinde,
Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

DTSO

1926 yılında kurulmuş olan Odamız; Dörtyol ve Payas İlçelerimizde 2200 aktif kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında çarşı meydanında zemin katta kurulmuş olan Odamız, 2006 yılının son aylarında Odamız Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine, 2008 yılı ortalarında 500 m2 oturum alanıyla 4 kat 2046 m2 olarak inşasına başlanmış ve 2010 yılında yeni hizmet binamızda üyelerine hizmet vermeye başlamıştır...

DTSO HAKKINDA...

Tüm Hakları Saklıdır © Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF