ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı DTSOˮ

08/02/2020 Tarihinde KOBİ DANIŞMANLIĞI SEVİYE 6 Teorik Sınavı, 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde KOBİ DANIŞMANLIĞI SEVİYE 6 Uygulama Sınavı, Adana'da Gerçekleştirilecektir.

04/01/2020 Tarihinde KOBİ DANIŞMANLIĞI SEVİYE 6 Teorik Sınavı, Adana'da 25 Katılımcı ile gerçekleşmiştir.

08 Şubat Tarihinde tekrar sınavı olan ve Ocak ayında başvuru tarihini kaçıran kişiler için yeniden duyuru açılmıştır.

22- 23 Şubat 2020 tarihinde KOBİ DANIŞMANLIĞI SEVİYE 6 ikinci aşama Uygulama Sınavı Adana'da Gerçekleştirilecektir.

Sınava başvuruları için https://sayem.subu.edu.tr/personel-belgelendirme/is-ve-yonetim/kobi-danismani.html ekli linkten başvuruların oluşturulması gerekmektedir.05/02/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğe istinaden Kobi Danışmanı Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Sınavı sonrası Belge almaya hak kazanarak Akredite olan kişiler KOBİ Danışmanlık Mesleğini yapabilecektir. Mesleki Yeterlilik Kurumunun belgeli meslekler olarak değerlendirmeye başladığı KOBİ DANIŞMANLIĞI ile ilgili Akredite olmayan kişiler KOSGEB Projelerinden Danışmanlık ücreti talep edemeyecektir.

Sınavın zorluğu ve başarı oranının Türkiye genelinde düşük olmasından dolayı hali hazırda Sakarya Üniversitesi listesinden takip edildiği üzere Türkiye Genelinde Sadece 222 kişide belge bulunmaktadır. ( Son sınavlara giren kişiler henüz listeye dahil değildir. )

SINAV VE EĞİTİM TANITIMI

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan KOBİ Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Sınava Girmek için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Halen KOBİ Danışmanı olarak çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı planlayan herkes, mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir.

SINAV İÇERİĞİ

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir.

Teorik Sınav Konuları

A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim (20 soru)
A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık (25 soru)
A3/T1-T2-T3-T4-T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
A3/T1 İşletme Yönetimi (30 soru)
Temel İşletme Kavramları,
İşletme Stratejileri,
Stratejik Yönetim,
İşletme Analizi vb.
A3/T2 Finans (20 soru)
Finansal Yönetim Kavramları,
Bütçe,
Finansal Tablolar,
Finansal Ve Ekonomik Analiz,
Yönetim Muhasebesi vb.
A3/T3 İnsan Kaynakları (20 soru)
İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramları,
İstihdam Ve Çalışma Yönetimi,
Ücret,
Performans Yönetimi, vb.
A3/T4 Pazarlama ve Satış (20 soru)
Pazarlama Stratejileri,
Satış ve Satış Yönetimi
Müşteri Memnuniyeti
Pazarlama Araştırması Yöntemleri/Teknikleri Vb.
A3/T5 Üretim (20 soru)
Üretim Yönetimi Kavramları,
Süreç Yönetimi,
Kalite Yönetimi,
Lojistik Ve Tedarik Yönetimi vb.
Toplam 155 Soru

Performans Sınav Konuları

A3/P1 İşletme Yönetimi
A3/P2 Finans
A3/P3 İnsan Kaynakları
A3/P4 Pazarlama ve Satış
A3/P5 Üretim
Alanlarında, örnek olaya dayalı uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.


ÖNEMLİ NOTLAR;

NOT 1: Adana'da Teorik Sınava girmek isteyen adaylar Ekli linkte bulunan SAYEM hesabına 200.- (İkiyüz) TL sınav giriş ücreti yatıracaktır. Ücret Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Araştırma Merkezi hesabına yatacaktır.

NOT 2 : Teorik Sınavda başarılı olunan derslerden, Uygulama Sınavına girecek adaylar Toplam 5 ders için 1.000.-TL sınav ücreti yatıracaktır.

Katılımcı sayısı en az 30 olduğu ve bina şartları sağlandığında sınav yapmaya yetkili kurum SAYEM (Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Araştırma Merkezi ) Sınavı ADANA'da gerçekleştirecektir.

NOT:3 Sınav öncesi Eğitim almak isteyenler 15/16 Şubat 2020 tarihlerinde Uygulama Sınavı öncesi 2 Günlük eğitim planlanmaktadır.

 
 

DTSO

1926 yılında kurulmuş olan Odamız; Dörtyol ve Payas İlçelerimizde 2200 aktif kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında çarşı meydanında zemin katta kurulmuş olan Odamız, 2006 yılının son aylarında Odamız Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine, 2008 yılı ortalarında 500 m2 oturum alanıyla 4 kat 2046 m2 olarak inşasına başlanmış ve 2010 yılında yeni hizmet binamızda üyelerine hizmet vermeye başlamıştır...

DTSO HAKKINDA...

Tüm Hakları Saklıdır © Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF