ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı DTSOˮ
COVİD-19 TEDBİR VE DESTEKLERİ

 

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 30.03.2020 Tarihli Genel Kurulunda Almış Olduğu Ek Tedbirler


26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesi, durma süresince, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunu yetkili kılmıştır.

7226 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli personelin sağlığının korunması, bireylerin birbirleriyle temaslarının asgariye indirilmesi, aynı zamanda da kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve kişilerin maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukuku çerçevesinde haklarının korunması amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 30.03.2020 tarihli Genel Kurulunda aşağıdaki ek tedbirler alınmıştır. Bu itibarla;

1)Tutuklu ( yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifler 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmiştir.

2) Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilecek, yeni duruşma günü ile keşif saati, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanarak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecektir.

3) Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBIS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmalar icra edilecektir.

4) Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimliğine yapılan itirazlar ile müzakereler, iletişim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

5) Tutuklu ve acil işler dışında kamu davasının açılması 30/04/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

6) Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ihtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazlar değerlendirilecektir.

7) Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmamakla birlikte, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam etmektedir.

 

 

 

DTSO

1926 yılında kurulmuş olan Odamız; Dörtyol ve Payas İlçelerimizde 2200 aktif kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında çarşı meydanında zemin katta kurulmuş olan Odamız, 2006 yılının son aylarında Odamız Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine, 2008 yılı ortalarında 500 m2 oturum alanıyla 4 kat 2046 m2 olarak inşasına başlanmış ve 2010 yılında yeni hizmet binamızda üyelerine hizmet vermeye başlamıştır...

DTSO HAKKINDA...

Tüm Hakları Saklıdır © Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF