ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı DTSOˮ

Şahıs Firması   
Limited Şirket   
Anonim Şirket   
Kollektif Şirket   
Komandit Şirket   
Kooperatif   


Ticaret   
Hizmet   
İmalat   
Ulaştırma   
Tarım-Hayvancılık   

1-9   
10-49   
50-249   
250 ve üzeri   
 

Başkanlık Genel Sekreterlik Ticaret Sicil Oda Sicil Sanayi Dış İlişkiler

Personelin davranışı

Süre

Bilgi Yeterliliği

Kaynak Yeterliliği

Talebin karşılanma düzeyi


Telefon   
Faks   
Dergi   
Basın   
Komite Çalışmaları   
E-Posta   
SMS   
Web Sayfası   
Diğer   

Telefon   
Faks   
Dergi   
Basın   
Komite Çalışmaları   
E-Posta   
SMS   
Web Sayfası   
Diğer   

Çok Sık   
Arasıra   
Çok Seyrek   
Hiç   
Haberim Olmuyor   

İyi   
Orta   
Kötü   

Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)

Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)

Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)

Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)

İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)

Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)

Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)

Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)

Diğer: .

S7-) İyi Orta Kötü
a) Odanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?
b) Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz?
c) Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz?
d) Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz?
e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?

f) Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz?

DTSO

1926 yılında kurulmuş olan Odamız; Dörtyol ve Payas İlçelerimizde 2200 aktif kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında çarşı meydanında zemin katta kurulmuş olan Odamız, 2006 yılının son aylarında Odamız Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine, 2008 yılı ortalarında 500 m2 oturum alanıyla 4 kat 2046 m2 olarak inşasına başlanmış ve 2010 yılında yeni hizmet binamızda üyelerine hizmet vermeye başlamıştır...

DTSO HAKKINDA...

Tüm Hakları Saklıdır © Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF