ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı DTSOˮ

Akreditasyon Sistemi


TOBB 2001 yılında Türk Oda/Borsa Akreditasyon Sistemini kurmuştur. Bu kalite sistemi sayesinde, Türk Oda/Borsalarının genel performansı ve organizasyonlarının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik açık ve net bir yol gösterilmektedir.

Akreditasyon sistemi, 2001 yılında Türk Oda/Borsa Geliştirme Projesi I (TOGP I) sırasında İngiliz Ticaret Odası (BCC) ile işbirliği içerisinde kurulmuştur.

Bu sistem ilk olarak Birleşik Krallık’ta BCC tarafından 1995 yılında getirilmiştir ve şu anda da, değişen iş dünyası koşullarında en yüksek kalite düzeyini sağlamak için düzenli bir şekilde gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir.

2004 yılından bu yana TOBB, 53 yerel Oda/Borsaya eğitim vermiş ve bunları belgelendirmiştir. Verilen sertifikalar 3 yıl boyunca geçerlidir.

ETCF çerçevesinde söz konusu akreditasyon sistemi gözden geçirilecek ve Türk Oda/Borsa lar ağı güncel bir sisteme kavuşacaktır. Burada amaç, TOBB’un akreditasyon kapasitesini geliştirmek ve yaklaşık 50 katılımcı Oda/Borsayı belgelendirmektir.

Akreditasyon Standardının kilit unsurları şunlardır:
İş dünyası ile ilişkiler
Yönetişim ve Yönetim
Üyelik
Sağlıklı mali yapı
Oda/Borsalar ağının çok kademeli gelişimi

Akreditasyon sisteminin uygulanmasında aşağıdaki dört aşama takip edilir:
Akreditasyon için yerel Oda/Borsaların TOBB tarafından seçilmesi. Yerel Türk Oda/Borsalarının seçilme kriterleri, kalite standardında ortaya konan asgari kriterleri esas alır ve Türkiye’nin 81 ilindeki 364 Oda ve Borsanın tamamına açık bir erişim sistemi sunar.
Uzmanlar tarafından aşağıdaki taraflara eğitimlerin sunulması
TOBB Akreditasyon sistemi, standartlar, Oda/Borsa yönetimi ve kalite ile ilgili hususlar, akreditasyon süreci, standartları karşılamak amacıyla iyileştirmelerin yapılması için ihtiyaç analizi ve uzman seçimi kapsamında
Türk Oda/Borsaları
Akreditasyon Kurulu Üyeleri
Denetleyiciler
Seçilen Oda/Borsalara dış denetleyiciler tarafından akreditasyon denetiminin yapılması
Denetim yapıldıktan sonra akredite olan Oda/Borsalara ziyaretlerin gerçekleştirilmesi

DTSO

1926 yılında kurulmuş olan Odamız; Dörtyol ve Payas İlçelerimizde 2200 aktif kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında çarşı meydanında zemin katta kurulmuş olan Odamız, 2006 yılının son aylarında Odamız Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine, 2008 yılı ortalarında 500 m2 oturum alanıyla 4 kat 2046 m2 olarak inşasına başlanmış ve 2010 yılında yeni hizmet binamızda üyelerine hizmet vermeye başlamıştır...

DTSO HAKKINDA...

Tüm Hakları Saklıdır © Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF