Haberler - Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası - Dörtyol Hatay

Odamız Akredite Oldu

05-02-2016

Dörtyol Ti̇caret ve Sanayi̇ odamiz beş yıldızlı oda olma yolunda TOBB genel merkezi̇mi̇ze 11. Dönem akredi̇tasyon si̇stemi̇ne başvuruda bulunmuş olup, Odamız mecli̇si̇, yöneti̇m kurulu ve oda personelleri̇mi̇zi̇n yoğun ve özveri̇li̇ çalışmaları sonucunda denetlemeyi̇ başarıyla geçerek üyeleri̇mi̇ze daha i̇yi̇ bi̇r hi̇zmet verebi̇lmek adına, beş yıldızlı oda olmaya hak kazanmıştır.

Akredi̇tasyon si̇stemi̇ belgemi̇z 03.02.2016 tari̇hi̇nde TOBB genel merkez bi̇nası konferans salonunda yapılan törenle TOBB başkanımız sayin Ri̇fat Hi̇sarcıklıoğlu tarafından oda başkanımız sayin Cemal Talay’a takdi̇m edi̇lmi̇şti̇r. Emeği̇ geçen herkese teşekkür edi̇yor, gururumuzu üyeleri̇mi̇zle paylaşmayi bi̇r borç bi̇li̇yoruz.