• +90 (326) 712 10 41
 • dortyoltso@tobb.org.tr

İletişim Bilgileri / Ticaret Sicili

Sorumlu Kişi : Pınar BÜYÜKTELLİ (Ticaret Sicil Müdürü)

Telefon : 0 (326) 712 10 41 (Dahili: 119 - 117)

Faks : 0 (326) 712 18 64

E-posta : pinar.buyuktelli@dortyoltso.org.tr


Sorumlu Kişi : Pınar AKSOY (Ticaret Sicil Müdür Yrd.)

Telefon : 0 (326) 712 10 41 (Dahili: 118 - 121)

Faks : 0 (326) 712 18 64

E-posta : pinar.aksoy@dortyoltso.org.tr

Ticaret Sicili Müdürlüğünün Görevleri:
 1. Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmelerinin ve şubelerinin tescilini yapmak,
 2. İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek,
 3. Kapanan firmaların sicil kayıtlarının terkini sağlamak,
 4. Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin üçüncü kişiler akdettikleri ticari işletme rehni sözleşmelerinin tescil işleminin yapılması,
 5. Sicil dosyalarının arşiv düzeninin işler şekilde kalmasını sağlamak,
 6. Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak,
 7. İlgili sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge takiplerini karşılamak.
Müdürlüğümüzden alınabilecek bilgi ve belgeler:
 1. Ticaret Sicili Tüzüğünün 104.maddesine göre düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 2. Ticaret Sicili Tüzüğünün 105.maddesine göre düzenlenen Gayrimenkule Tasarruf Vesikası
 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 55.maddesine göre düzenlenen Şube açılışı ile ilgili belge
 4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.maddesine göre düzenlenen Merkez Nakli ile ilgili belge
 5. Bunların dışında ilgilisi veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından sicil dosyasında mevcut belge, evrak ve Ticaret Sicil Gazetelerinin suretleri talep edilebilir.
;