• +90 (326) 712 10 41
 • dortyoltso@tobb.org.tr

İletişim Bilgileri / Dış Ticaret Birimi

Sorumlu Kişi : Gülhan Özer (Dış Ticaret Şefi)

Telefon : 0 (326) 712 10 41 (Dahili: 111 - 115)

Faks : 0 (326) 712 18 64

E-posta : gulhan.ozer@dortyoltso.org.tr

Görevler:
 1. Dış ticarette kullanılan dolaşım belgeleri, menşe şehadetnameleri, ATR, EUR.1 ve faturaların onay işlemleri, ilgili dış ticaret ve kambiyo mevzuatının takip edilerek değişikliklerin üyelere duyurulması, uygulamadaki hataların düzeltilmesi
 2. Elde edilen uluslararası ithalat ve ihracat talepleriyle, fuar, etkinlik ve uluslararası ihale bilgilerinin değerlendirilmesi ve üyelere duyurulması
 3. Uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlerin sürekli izlenmesi ve üyelerin dış ticarete yönlendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi,
 4. İl ve bölge bazında ticaretin gelişmesi için çalışmalar yapmak, bu kapsamda İl Gelişim Planı, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Bölgesel Kalkınma Planı hazırlıklarına iştirak etmek, raporlar hazırlamak
 5. TOBB ve diğer resmi kurumlardan gelen ve Oda görüşü isteyen yazıların, üye bazında araştırmaları yapılarak cevaplarının yazılması
 6. Yatırım ve KOBİ Teşvikleri konularında danışmanlık yapmak
 7. Barkod ve Marka, Patent tescili konularında danışmanlık hizmetleri vermek
Servisimizce Satışı Gerçekleştirilen, Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler:
 1. ATR Dolaşım Belgesi
 2. EUR.1 Dolaşım Belgesi
 3. Menşe Şehadetnamesi
 4. İhracat Faturası
 5. Diğer ihracat evrakları
;