• +90 (326) 712 10 41
 • dortyoltso@tobb.org.tr

Akreditasyon Sistemi


TOBB 2001 yılında Türk Oda/Borsa Akreditasyon Sistemini kurmuştur. Bu kalite sistemi sayesinde, Türk Oda/Borsalarının genel performansı ve organizasyonlarının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik açık ve net bir yol gösterilmektedir.

Akreditasyon sistemi, 2001 yılında Türk Oda/Borsa Geliştirme Projesi I (TOGP I) sırasında İngiliz Ticaret Odası (BCC) ile işbirliği içerisinde kurulmuştur.

Bu sistem ilk olarak Birleşik Krallık’ta BCC tarafından 1995 yılında getirilmiştir ve şu anda da, değişen iş dünyası koşullarında en yüksek kalite düzeyini sağlamak için düzenli bir şekilde gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir.

2004 yılından bu yana TOBB, 53 yerel Oda/Borsaya eğitim vermiş ve bunları belgelendirmiştir. Verilen sertifikalar 3 yıl boyunca geçerlidir.

ETCF çerçevesinde söz konusu akreditasyon sistemi gözden geçirilecek ve Türk Oda/Borsa lar ağı güncel bir sisteme kavuşacaktır. Burada amaç, TOBB’un akreditasyon kapasitesini geliştirmek ve yaklaşık 50 katılımcı Oda/Borsayı belgelendirmektir.

Akreditasyon Standardının kilit unsurları şunlardır:
 • İş dünyası ile ilişkiler
 • Yönetişim ve Yönetim
 • Üyelik
 • Sağlıklı mali yapı
 • Oda/Borsalar ağının çok kademeli gelişimi
Akreditasyon sisteminin uygulanmasında aşağıdaki dört aşama takip edilir:
 1. Akreditasyon için yerel Oda/Borsaların TOBB tarafından seçilmesi. Yerel Türk Oda/Borsalarının seçilme kriterleri, kalite standardında ortaya konan asgari kriterleri esas alır ve Türkiye’nin 81 ilindeki 364 Oda ve Borsanın tamamına açık bir erişim sistemi sunar.
 2. Uzmanlar tarafından aşağıdaki taraflara eğitimlerin sunulması:
  • TOBB Akreditasyon sistemi, standartlar, Oda/Borsa yönetimi ve kalite ile ilgili hususlar, akreditasyon süreci, standartları karşılamak amacıyla iyileştirmelerin yapılması için ihtiyaç analizi ve uzman seçimi kapsamında Türk Oda/Borsaları
  • Akreditasyon Kurulu Üyeleri
  • Denetleyiciler
 3. Seçilen Oda/Borsalara dış denetleyiciler tarafından akreditasyon denetiminin yapılması
 4. Denetim yapıldıktan sonra akredite olan Oda/Borsalara ziyaretlerin gerçekleştirilmesi
;